Zalety

Atuty Ubezpieczenia Szkolnego

 • Szeroki zakres ochrony zdrowia i życia dzieci i młodzieży do 26 roku życia.
 • Ubezpieczenie działa nie tylko w szkole lub na uczelni, ale również poza nimi, także w dni wolne od zajęć.
 • Wypłata świadczenia w związku z uszkodzeniem ciała lub śmiercią ubezpieczonego, a także za pobyt w szpitalu oraz zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym pokrycie wydatków na nabycie protez, a także zakup lub wypożyczenie środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
 • Wyczynowe uprawianie sportu objęte jest ochroną w ramach wszystkich pakietów. Ochrona obejmuje zarówno sporty uprawiane na zajęciach szkolnych, jak i pozaszkolnych, a także w ramach przynależności do klubów sportowych i nie tylko.
 • Możliwość rozszerzenia zakresu polisy o ubezpieczenie przed hejtem w Internecie. W sytuacji naruszenia dobrego imienia lub prawa do prywatności Ubezpieczonego w obszarze internetu lub mediów społecznościowych zapewnimy pomoc prawną oraz specjalisty IT. Zadaniem tego specjalisty będzie zatrzymanie lub usunięcie dostępu do negatywnych lub bezprawnie udostępnionych treści o ubezpieczonym. Natomiast w ramach infolinii prawnej zapewniamy m.in. konsultację drogą elektroniczną, przygotowanie opinii prawnych, wskazanie kancelarii prawnych, które specjalizują się w zakresie spraw wskazanych przez ubezpieczonego. 
   
 • Dopasowana oferta i szeroki zakres sum ubezpieczenia (4 pakiety do wyboru).
 • W ramach każdej umowy zapewniamy szereg świadczeń na wypadek ukąszenia kleszcza:
  • pokrycie kosztów wizyty lekarskiej związanej z usunięciem kleszcza – do kwoty 500 zł
  • organizacja i pokrycie kosztów badania kleszcza pod kątem nosicielstwa patogenów – do kwoty 500 zł
  • refundacja kosztów antybiotykoterapii – do kwoty 500 zł
 • Dodatkowe ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, skierowane do młodych ludzi w wieku od 13 do 26 lat. Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone w związku z czynnościami życia prywatnego, nauką, a także odbywaniem praktyk czy przyuczaniem do zawodu. Do czynności życia prywatnego zaliczamy amatorskie i wyczynowe uprawianie sportów, a także posiadanie lub używanie rowerów, rowerów elektrycznych, hulajnóg, hulajnóg elektrycznych, deskorolek, deskorolek elektrycznych, wózków inwalidzkich, rolek czy też sprzętu pływającego do własnego użytku i nie tylko.
   
Już od 36 zł/rok!
Potrzebujesz Ubezpiecznia Szkolnego?
Oblicz składkę
Zakres pakietu

Co obejmuje Ubezpieczenie Szkolne?

Wybierz wariant Ubezpieczenia Szkolnego.

 

Przewiń w prawo, żeby zobaczyć całą tabelę

ŚwiadczeniaPakiet SPakiet MPakiet LPakiet XL
Śmierć w wyniku NW (w tym wypadku komunikacyjnego), udaru mózgu lub zawału serca20 000 zł30 000 zł50 000 zł80 000 zł
Uszkodzenie ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku10 000 zł20 000 zł30 000 zł50 000 zł
Pobyt w szpitaluw następstwie NW (wypłata świadczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu, maksymalnie do sumy ubezpieczenia)30 zł /dzień
SU–3600 zł
40 zł /dzień
SU-5400 zł
60 zł /dzień
SU-10 000 zł
130 zł /dzień
SU-18 000 zł
pobyt niebędący następstwem NW (jednorazowe świadczenie, przy pobycie powyżej 5 dni)180 zł250 zł350 zł800 zł
Zwrot kosztówleczenia i rehabilitacji w następstwie NW (w tym odbudowa zębów stałych)1500 zł2000 zł3000 zł5000 zł
nabycia protez, nabycia lub wypożyczenia innych środków pomocniczych w następstwie NW1500 zł2000 zł3000 zł5000 zł
Śmierć rodzica w następstwie NW1000 zł1500 zł2000 zł2500 zł
Zdiagnozowanie poważnego zachorowania1000 zł1500 zł2000 zł2500 zł
Wyczynowe uprawianie sportu
Kleszcz
Hejt w internecieopcjaopcjaopcjaopcja
OC w życiu prywatnym* (SG – 20 000 zł)*Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym jest oferowane w sytuacji, gdy ubezpieczony ma powyżej 13 lat.opcjaopcjaopcjaopcja
Już od 36 zł/rok!
Potrzebujesz Ubezpiecznia Szkolnego?
Oblicz składkę
Opcje dodatkowe

Wybierz opcje dodatkowe ubezpieczenia

Okno zbita szyba

OC w życiu prywatnym

Ochroni przed skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim przez Twoje dziecko (np. podczas odbywanych praktyk). Suma ubezpieczenia 20 000 zł

Drewniane klocki z napisem hate

Hejt w internecie

W razie naruszenia dobrego imienia lub prawa do prywatności Ubezpieczonego w Internecie, będziesz miał możliwość skorzystania z pomocy prawnej oraz specjalisty IT.

Już od 36 zł/rok!
Potrzebujesz Ubezpiecznia Szkolnego?
Oblicz składkę
Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania

Już od 36 zł/rok!
Potrzebujesz Ubezpiecznia Szkolnego?
Oblicz składkę
Dokumenty

Pełny opis i ogólne warunki ubezpieczenia