Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – co może objąć ubezpieczenie?

Do zniszczenia sprzętów elektronicznych może dojść w wyniku ich zalania wodą, nagłego wzrostu napięcia w sieci energetycznej czy uderzenia pioruna w budynek. Niektórych sytuacji związanych z korzystaniem z takich urządzeń trudno jest uniknąć, ale zawsze można zadbać o odpowiednią ochronę, wykupując ubezpieczenie. Może to być ubezpieczenie sprzętu RTV i AGD czy ubezpieczenie laptopa od uszkodzeń mechanicznych. Jaką ochronę zapewniają takie polisy

Czym jest ubezpieczenie sprzętu elektronicznego?

Najczęściej sprzęt elektroniczny obejmowany jest ochroną przez firmy ubezpieczeniowe w ramach dobrowolnych ubezpieczeń majątkowych oferowanych klientom indywidualnym. Niewykluczone, że taka ochrona dołączona może być do ubezpieczenia domów i mieszkań od ognia i innych zdarzeń losowych czy ubezpieczenia mienia ruchomego od kradzieży i rabunku. Może być oferowana w ramach polis turystycznych, czego najlepszym przykładem jest ubezpieczenie aparatu fotograficznego w podróży czy ubezpieczenie telefonu podczas wakacji.

Co podlega ochronie w ramach ubezpieczenia sprzętu?

Zanim zdecydujemy się na daną ofertę, należy sprawdzić, jakich urządzeń dotyczy ubezpieczenie elektroniki. W ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) dołączanych do każdej polisy ubezpieczyciel musi zdefiniować, co to jest sprzęt elektroniczny objęty ochroną. W niektórych OWU wskazane są produkty, które mogą podlegać ubezpieczeniu, np.:

·        małe i duże AGD,

·        sprzęt RTV i audio,

·        sprzęt komputerowy,

·        sprzęt przenośny, jak laptop, aparat fotograficzny wraz z obiektywami, nawigacja GPS, konsola do gier (przenośna), tablet, kamera czy telefon.

W OWU trzeba sprawdzić nie tylko to, czy pożądany przez nas sprzęt zostanie objęty ochroną ubezpieczeniową, ale i to, jaki będzie zakres tej ochrony? Co właściwie oznacza ubezpieczenie laptopa czy ubezpieczenie sprzętu fotograficznego? Wczytanie się w warunki pozwoli nam uniknąć rozczarowania, kiedy zgłosimy szkodę, a ubezpieczyciel na podstawie OWU i wyłączenia swojej odpowiedzialności odszkodowawczej odmówi wypłaty świadczenia.

Zwykle ubezpieczenie obejmuje zdarzenia losowe. Spod ochrony są wyłączone straty wynikające z normalnego zużycia przedmiotu ubezpieczenia czy szkody spowodowane umyślnie, ale i powstałe w wyniku:

·        trzęsienia ziemi,

·        wybuchu wulkanu,

·        tsunami,

·        huraganu, cyklonu, tajfunu,

·        kradzieży czy usiłowania jej dokonania,

·        kawitacji, erozji, korozji itp.

Wczytanie się w warunki ubezpieczenia jest bardzo ważne dla każdego ubezpieczającego, podobnie jak ustalenie wysokości sumy gwarancyjnej, która powinna odpowiadać rzeczywistej wartości sprzętu.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Warto zabezpieczyć się również przed ryzykiem wyrządzenia szkody osobom trzecim w wyniku użytkowania nieruchomości czy prowadzenia gospodarstwa domowego. Możliwe, że w efekcie awarii wodnokanalizacyjnej w ubezpieczonym mieszkaniu, dojdzie do zalania urządzeń sąsiada. Żeby uniknąć finansowych konsekwencji takich zdarzeń, warto posiadać ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Dzięki temu, o ile zakres ochrony obejmuje takie zdarzenia, ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie ze wspomnianej polisy.

Już od 63 zł /rok!
Dom i mieszkanie
Sprawdź ofertę
Te porady mogą Cię zainteresować

Przepięcie elektryczne w mieszkaniu - czym jest i dlaczego warto kupić ubezpieczenie?

Przepięcia elektryczne w mieszkaniach zdarzają się bardzo często. Ich przyczyny mogą być różne, np. uszkodzenie instalacji elektrycznej znajdującej się w nieruchomości, burza lub nagły wzrost napięcia w sieci. Koszt wymiany zniszczonych w ten sposób urządzeń może nadszarpnąć domowy budżet. Chociaż dokonywanie regularnych przeglądów instalacji jest ważne z perspektywy zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, to jednak nie zawsze pozwala zabezpieczyć się przed skutkami przepięcia. Sprawdź, jak dbać…

Czytaj dalej

Ruchomości domowe - co wchodzi w ich skład?

Polisy ubezpieczeniowe mogą obejmować tylko elementy stałe mieszkania lub być rozszerzone o wybrane ruchomości domowe. Pakiet z większymi możliwościami wiąże się także z wyższą ceną, jednak ubezpieczenie ruchomości domowych często okazuje się trafnym posunięciem. Zobacz, czym są takie przedmioty i na czym polega ubezpieczenie mienia ruchomego.

Czytaj dalej

Zalanie mieszkania - co robić, gdy nasze mieszkanie zostanie zalane?

Zalanie mieszkania przez sąsiada mieszkającego na wyższej kondygnacji to częste zdarzenie, które może wyrządzić wiele szkód. W rzeczywistości jednak wina nie zawsze spoczywa na sąsiadach, ponieważ przyczyną usterki mogą być błędy instalacyjne. Wówczas zalanie mieszkania może wynikać z winy spółdzielni. Niejednokrotnie do takich zdarzeń dochodzi także przez awarię sprzętów domowych. Zobacz, co zrobić w takiej sytuacji i jak przebiega procedura odszkodowania po zalaniu mieszkania!

Czytaj dalej